הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


פירוש: אדם נמשך אל הדומה לו. נאמר במשמעות שלילית.

דוגמה: מה אתה מתפלא על הידידות המופלאה בין עבריין הצמרת הזה לבין הפוליטיקאי שסרח?! לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב...
תחום: קירבה


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית