הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכל הפוסל – במומו פוסל
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


פירוש: מי שפוסל את חברו ומבקר אותו , עושה זאת מתוך פגם שלו, אותו הוא משליך על חברו.

פתגם דומה: כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו.
דוגמה: הפסק לבקר את מעשיי ואותי בכל הזדמנות. זכור שכל הפוסל – במומו פוסל.
תחום: יחס לזולת.


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כל הפוסל – במומו פוסל
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית