הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכבשת הרש
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: נכס השייך לעני או לחלש, והחזק מנסה לקחתו ממנו.

פירוש מילולי: כבשה השייכת לעני.
דוגמה: הפגיעה בתקציב הזקנה היא פגיעה בכבשת הרש.
מקור: סיפור דוד המלך שגזל את בת שבע מבעלה אוריה החתי,והנביא נתן מוכיחו על כך במשל כבשת הרש.(שמואל ב' , י"ב 1-6).
תחום: יחס לזולת.

לקריאה נוספת בלקסיקון לתרבות ישראל:
כבשת הרש


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: כבשת הרש
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית