הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתירד לטמיון
מחברות: שרה ליפקין; ניני גוטספלד-מנוח


פירוש: הלך לאיבוד.

דוגמה: בגלל המשבר הכלכלי רכוש רב של המשפחה ירד לטמיון.
תחום: רווח והפסד.
המילה טמיון משמעותה במקור: אוצר המלך, אוצר המדינה. כל רכוש שנלקח לאוצר המלכות (של זרים) פירושו היה אובדן הרכוש.


מעבר ללקסיקון > ניבים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: ירד לטמיון
שם  הפרסום מקורי: ניבון : מילון ניבים
מחברות: ליפקין, שרה ; גוטספלד-מנוח, ניני
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית