הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגבלס יוזף (1945-1897)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ממנהיגי המפלגה הנאצית, נודע בנאומיו ובמאמריו. הוא שימש כשר "לתעמולה ולהשכלת העם".

באמצעות משרדו שלט בחיי האמנות והתרבות ובאמצעי התקשורת בגרמניה. לגבלס היה תפקיד מרכזי ביצירת פולחן האישיות סביב היטלר. בסוף המלחמה, לאחר התאבדותו של היטלר, התאבדו גם גבלס ואשתו בבונקר של היטלר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גבלס יוזף (1945-1897)
שם  הספר: מסע אל העבר : המאה העשרים, בזכות החירות
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית-הספר הממלכתי.
2. יועצים מדעיים: פרופ' ישראל ברטל, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אביבה חלמיש, פרופ' דן מכמן, פרופ' בנימין נויברגר.
3. היסטוריה לכיתה ט' בביה"ס הממלכתי.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית