הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > ממצרים לכנען > המסע במדברמסע בני ישראל במדבר : מסלולים אפשריים


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המציעה מסלולים אפשריים למסע בני ישראל ממצרים לכנען. הקושי בזיהוי המסלול נובע הן מהעדר מקורות חיצוניים ועדיות ארכיאולוגיות על המסע במדבר, והן מאופיו האגדי של המקור המקראי.
מסע בני ישראל במדבר : מסלולים אפשרייםאל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : חיי האבות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מסע בני ישראל במדבר : מסלולים אפשריים
שם  הספר: להיות עם : החברה הישראלית בהתהוותה - משעבוד מצרים עד השופטים
עורכת הספר: ויס, נורית
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר פותח במסגרת הסכם לשיתוף פעולה בין המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין מורשה - רשת בתי ספר למורשת היהדות ולמעורבות קהילתית.
2. ניהול צוותי פיתוח: נעמי לימור.
3. ניהול וריכוז הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב.
4. ניהול צוות מורשה: דוד ביטון.
5. ריכוז הכתיבה: יוחאי עדן (רשת בתי ספר מורשה).
6. כתיבה: יוחאי עדן, תמר ביאלה, יפה בנייה, דפנה חורב (רשת בתי ספר מורשה).
7. ייעוץ מדעי: פרופ' ישראל קנוהל.
8. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית