הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבות > סיפורי יוסף
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוחיוסף ואחיו : סיפור של השתנותניתוח של סיפורי יוסף (בראשית ל"ז- מ"ה)  מתוך נקודת מוצא ספרותית וערכית. הסיפור מוצג כסיפור של השתנות שבה עוברים הגיבורים תהליך של ברור מוסרי על מעשיהם. הברור וההשתנות מוליכים את הסיפור לקראת סופו האופטימי: המפגש המחודש בין האחים שבו ניכר כי הן יוסף והן אחיו למדו משגיאות העבר.

יוסף ואחיו : סיפור של השתנות
ביבליוגרפיה:
כותר: יוסף ואחיו : סיפור של השתנות
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית