הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתערי הבישופים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ערים שנשלטו על-ידי בישופים, נושאי תפקידים בכירים בכנסייה.

במרכז ערים אלה עמדה כנסייה ובסמוך אליה היה שוק קטן. בשוק התרכזו סוחרים וכן עולי רגל, שבאו לפקוד שרידי קדושים או חפצים הקשורים בהם, שהיו טמונים בכנסייה. שרידים וחפצים אלה היו מקודשים בעיני הנוצרים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ערי הבישופים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית