הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתואסלים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כינוי ללוחמים מיומנים שהעניקו הגנה לסניורים – כלומר, לאדונים.

בתמורה לשירותיהם העניק להם הסניור אחוזות שבהן ישבו איכרים. לעתים, הפכו סניורים חלשים לואסלים של סניורים חזקים יותר, וכך נוצרה מערכת מדורגת של סניורים וואסלים, שהקשרים ביניהם היו קשרי תלות וחסות אישיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ואסלים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית