הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאחוזה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


יחידת ההתיישבות הבסיסית, שאפיינה את אירופה בראשית האלף השני.

בראש האחוזה עמד אדון, שחי לרוב עם בני משפחתו בטירה. לטירה היו קשורות כמה קהילות כפריות (כפרים), ובהן חיו איכרים שהיו כפופים לאדון. בחסותו של אדון הטירה היו גם נערים שהתחנכו לאבירות, וכן משרתים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אחוזה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית