הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתפיאודום
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אדמות שהעניק הסניור (האדון) לואסלים (לוחמים) שלו, כביטוי להבעת תודתו על נאמנותם.

את האדמה קיבל הואסל ביחד עם האיכרים שישבו עליה.
הענקת הפיאודום נעשתה בטקס אישי, שכלל שבועת נאמנות של הואסל לסניור שלו. הפרת השבועה נחשבה לחטא.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: פיאודום
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית