הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגלות בבל של האפיפיור
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


בין מלך צרפת "פיליפ היפה" (1285 – 1314) לבין האפיפיור התפתח סכסוך.

פיליפ היפה הטיל מסים על אנשי הכנסייה בצרפת בלי אישור האפיפיור. האפיפיור מצִדו פרסם ב- 1302 הוראה מיוחדת ובה אסר על אנשי הכנסייה לשלם מסים למלך בלי אישורו. בתגובה, החליטה אסיפת המעמדות, שכינס פיליפ היפה באופן חד-פעמי, להדיח את האפיפיור (1302). על כך הגיב האפיפיור בהטלת חרם על המלך. המצב התדרדר, ושליחי המלך חדרו לטירתו של האפיפיור ברומא ואסרו אותו באשמת שחיתות, רצח וניאוף.
בחסות פיליפ היפה נבחר לתפקיד האפיפיור בישוף צרפתי, והוא נאלץ לשבת באוויניון שבדרום צרפת ולא ברומא. מאותה תקופה ישבו האפיפיורים במשך 70 שנה באוויניון, והיו נתונים להשפעת מלכי צרפת (1309- 1378). תקופה זאת, המסמלת את ירידת כוחם של האפיפיור והכנסייה ואת עליית כוחם של המלך והמדינה, כונתה "גלות בבל של האפיפיור".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גלות בבל של האפיפיור
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית