הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרחוב היהודים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כינוי לרחוב שהיה קיים בערים שונות באירופה בתקופת ימי הביניים ושגרו בו יהודים. לעתים נקרא "שכונת היהודים".

ליהודים הותר לגור בעיר בזכות פריווילגיה שנתן להם אדון העיר כאשר התחשב ברצונם לגור יחד. עם זאת, לעתים גרו ברחוב היהודים גם נוצרים.
רחוב היהודים היה ממוקם, בדרך-כלל, במרכז העיר, ברחוב או ברחובות הקרובים לשוק. במקרים מסוימים התירו השליטים ליהודים להקיף את שכונתם בחומה ובשערים, כדי להגן על עצמם מפני זרים. בשכונה היהודית הקימה הקהילה מוסדות ייחודיים לה: ישיבות, בתי כנסת, מקוואות וכדומה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: רחוב היהודים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית