הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגטו
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


שכונה יהודית, או רובע יהודי בערי אירופה.

מקור השם גטו באיטלקית ומשמעו בית יציקה. הגטו הראשון הוקם בוונציה בשנת 1516. בגטו יכלו לגור רק יהודים, ועל הנוצרים נאסר לחיות בו. מטרתו של הגטו הייתה לבודד את היהודים מיתר תושבי העיר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גטו
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית