הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוניברסיטה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מוסד להשכלה, שמשמעותו בלטינית "התאגדות". הכוונה היא לאגודה של מורים או תלמידים, או לאגודה של מורים ותלמידים גם יחד.

בימי הביניים התפתחו רוב האוניברסיטאות מבתי- ספר שהתקיימו ליד מנזרים וכנסיות. גידול אוכלוסיית הערים, התגברות הרצון של אזרחים לרכוש השכלה וחוסר היכולת של בתי-הספר שליד הכנסיות והמנזרים לספק את צורכי האוכלוסייה – כל אלה תרמו לפיתוח האוניברסיטאות.
האוניברסיטה הראשונה באירופה קמה בעיר בולוניה שבאיטליה ב- 1088, והתפרסמה בלימודי משפטים. אוניברסיטאות אחרות התמחו בתחומי דעת אחרים. כך, לדוגמה, הייתה האוניברסיטה של סלרנו באיטליה מרכז חשוב ללימודי הרפואה.
התלמידים החלו ללמוד באוניברסיטה בהיותם בני 14 – 15. הם היו חייבים ללמוד בתחילה את "האומנויות החופשיות" – דקדוק לטיני, ספרות, אמנות הנאום, מוסיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה. רק חלק מהם המשיכו בלימודים גבוהים במקצועות כמו: תיאולוגיה, משפטים ורפואה. שפת ההוראה באוניברסיטאות הייתה לטינית.

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל בשנת 2000

כמה מן האוניברסיטאות בארץ:
מוסדות לחינוך גבוה - האוניברסיטה העברית והטכניון 
הטכניון
האוניברסיטה הפתוחה
אוניברסיטת תל-אביב


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אוניברסיטה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית