הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתח'ליף, ח'ליפה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ח'ליף (ח'ליפה) הוא קיצור המושג "ח'ליפת רסול אללה" – כלומר, המחליף של שליח האל.

זהו הכינוי שהוענק לממלא מקומו של הנביא מוחמד, לאחר מות מוחמד.
בהבדל ממוחמד, הח'ליף לא היה נביא, אלא בעיקר מנהיג מדיני, ששימש גם כמנהיג דתי. כמנהיג דתי הוא ניהל את התפילה ביום שישי ונשא דרשה. המוכרים ביותר הם ארבעת הח'ליפים הראשונים, המכונים גם "אל-חולפה אל ראשידון". הח'ליף הראשון היה אבן בכר, חותנו של מוחמד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ח'ליף, ח'ליפה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית