הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית"עמי הספר"
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כינוי ליהודים ולנוצרים, שנחשבו בעיני המוסלמים לעמים שבידם ספר קודש ובשורה דתית, שקדמה לבשורתו של מוחמד.

המוסלמים התירו ל"עמי הספר" לחיות על פי דתם, אך קיוו כי יתאסלמו מרצונם. מבחינה משפטית הוגדר מעמדם באימפריה המוסלמית: "בני חסות".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: "עמי הספר"
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית