הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתג'האד
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מלחמת מצווה של המוסלמים בעובדי אלילים ובכופרים.

על-פי הגִ'האד, סירובם של עובדי האלילים והכופרים לקבל על עצמם את אורח החיים המוסלמי, יגרור אחריו גזר דין מוות.
משמעות המושג גִ'האד הוא מאמץ למען אללה, ומשמעות הפועל בערבית הוא השתדלות ועשיית מיטב המאמצים.
הגִ'האד חשוב בעיני המוסלמים, ויש המוסיפים אותו כ"עמוד השישי" לחמשת עמודי האסלאם. לפי אמונת המוסלמים, לוחם שנהרג במלחמת המצווה הוא קדוש – שהיד, ויזכה להיכנס לגן עדן.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: ג'האד
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית