הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסונה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הזרם המרכזי בדת האסלאם הוא הסונה, והנוהגים לפיו נקראים סונים.

הסונה היא מעין תורה שבעל-פה והיא משלימה את הקוראן. הסונה כוללת אוסף של מסורות, המתארות את אורח חייו של הנביא מוחמד, אמרותיו, ומנהגיהם של חסידיו הראשונים. המסורות הללו מדריכות את המאמין המוסלמי בחיי היומיום.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סונה
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית