מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמיסיונרים
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מאמינים נוצרים, שקיבלו על עצמם את השליחות להפיץ את הנצרות.

הם פנו אל עובדי האלילים ושכנעו אותם להצטרף לנצרות. המילה מיסיונר באה מן המילה הלטינית missio, שמשמעה בעברית: שליחה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: מיסיונרים
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית