הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקנאת סופרים תרבה חכמה
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה

פרוש: התחרות בין אנשי חוכמה גורמת להם ללמוד עוד.

 

מקור: מסכת בבא בתרא דף כא, א - "דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דלמא אתי לאיתרשולי רב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דגריס טפי קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס"

מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: קנאת סופרים תרבה חכמה
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית