הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעל ראש הגנב בוער הכובע
מחברות: שרה ליפקין; חוה בוהק


עַל רֹאשׁ הַגַּנָּב בּוֹעֵר הַכּוֹבַע

פרוש: אדם שעשה מעשה לא טוב – מודע לכך.

 


מעבר ללקסיקון > פתגמים בעברית
ביבליוגרפיה:
כותר: על ראש הגנב בוער הכובע
שם  הפרסום מקורי: פתגמון : מילון פתגמים
מחברות: ליפקין, שרה ; בוהק, חוה
תאריך: 2005
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית