הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתטורניר
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מונח המציין תחרות המתנהלת בהתאם לחוקים מוסכמים.

בימי הביניים התקיימה תחרות בין אבירים, שהתחרו ביניהם על אומץ לב וגבורה, על דבקות במטרה ונאמנות, וכן על כישורים צבאיים שכללו זריזות בקרב, שליטה בסוס, קליעה למטרה והטלת חנית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: טורניר
שם  הספר: מסע אל העבר : מימי הביניים ועד העת החדשה
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: 1997
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: על פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2.  יועצים מדעיים: פרופ' מירי אליאב-פלדון, ד"ר גדי אלגזי, ד"ר שמחה גולדין.
3. השתתפו בכתיבה: חנה גינצברג, אסתר אביאלי, מרים כרמל.
4. היסטוריה לכיתה ז' בביה"ס הממלכתי.
5. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית