הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודיםאילת אליהו (אפשטיין) (1990-1903)
מחברים: חיה רגב; ד"ר אביגיל אורן


אליהו אֵילַת (אֶפְּשְטֵיין), עלה ארצה ב-1924 מרוסיה. מזרחן ודיפלומט ישראלי. יצר קשרים הדוקים עם מנהיגים ועם אנשי רוח ערבים בארץ-ישראל ובארצות השכנות.

בשנים 1945-1934 עבד במחלקה המדינית של הסוכנות, וטיפל בקשריה עם המדינות השכנות. ב-1945 שימש נציג הסוכנות בוושינגטון ושם קיבל מהנשיא טְרוּמֶן את ההודעה ההיסטורית בדבר הכרת ארה"ב במדינת ישראל. התמנה לציר ראשון ואחר-כך לשגריר ישראל בוושינגטון, ואחר-כך התמנה לציר ולשגריר ישראל בבריטניה (1959-1950). נשיא האוניברסיטה העברית (1968-1962).
פרסם זיכרונות ומחקרים. בין ספריו – "המאבק על המדינה".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אילת אליהו (אפשטיין) (1990-1903)
שם  התקליטור: הקמת המדינה ושנותיה הראשונות
מחברים: רגב, חיה ; אורן, אביגיל (ד"ר)
תאריך: 1995
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים; אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המעבדה לטכנולוגית ידע
הערות: 1. ריכוז פרוייקט: חיה רגב, מנהלת אגף לימודי חברה, האגף לתכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
2. אפיון הסביבה הלימודית ופיתוח קובץ מידע: ד"ר אביגיל אורן, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב.
3. ייעוץ מדעי: ד"ר נתנאל לורך, הקמת המדינה ומלחמת העצמאות. ד"ר דן גלעדי, עלייה וכלכלה בשנות החמישים. ד"ר מרדכי בראון וד"ר זכי שלום, מדיניות חוץ ובטחון בשנות החמישים.
4. לאור העלאת החומרים לאינטרנט נוספו קטעי קישור שנכתבו ע"י אלון סילפין.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית