הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אמונות ודעות במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבות > סיפורי אברהם
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
הטקסט מתאר את היווצרות המונותיאיזם באמצעות היכרות עם אברהם, אבי המאמינים באל אחד. במאמר מצוטטים ומוסברים מקורות מספר בראשית שבתנ"ך ובברית הישנה, מן הקראן, מספרות המדרש היהודית ומ"סיפורי הנביאים" באסלאם.כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותאיזם?
מחברים: פרופ' יעקב שביט; ד"ר דפנה מוסקוביץ; צאלח סואעד


אברהם נחשב בשלוש הדתות לאבי המאמינים באל אחד. על-פי המסופר בתנ"ך, בברית הישנה ובקֻראן, גדל אברהם בעיר אור, עיר קטנה בצפון מסופוטמיה (בעיראק של ימינו). תושבי העיר, כמו תושבי כלל הממלכה, היו עובדי אלילים, ועל-פי המסורות היהודית והמוסלמית כאחד התפרנס אביו של אברהם, תרח, מייצור של צלמים - כלומר, של דמויות אלים.

המסורת המוסלמית וספרות האגדה היהודית מספרות, שבנערותו סייע אברהם לאביו במכירת צלמי האלים. באחד הימים הייתה לו התגלות אלוהית. הוא הבין שהאמונה המקובלת באלים היא אמונת הבל, ושבעולם קיים רק אל אחד, בלתי נראה. מאז החל אברהם להפיץ את אמונתו החדשה נתקל בלעג ובאיבה. בני משפחתו ומכריו כעסו על שהוא פוגע הן במסורת מקודשת ועתיקה של סגידה לאלים והן במקור הפרנסה של המשפחה.

הקֻראן מספר על מאבקו של אברהם בעובדי האלילים שבאור. בסורת הנביאים-21 מסופר כיצד הוכיח אברהם לבני עמו שהצלמים (הקרויים גם "פסילים") אינם מייצגים אלים, אלא הם דמויות חסרות כוח. בני עמו כעסו על שהוא פוגע באמונותיהם העתיקות ורצו להרוג אותו בשריפה, אך אלוהים הציל אותו ולא נתן לאיש לפגוע בו.

וכך נאמר בסורת הנביאים-21, פסוקים 69-51:

"51 נתנו לאברהם בינה בטרם כל, כי הכרנוהו. 52 הוא אמר לאביו ולבני עמו, מה הפסלים הלוו אשר תדבקו בהם ? 53 אמרו, מצאנו את אבותינו עובדים להם. 54 אמר את ם ואבותיכם הייתם שרויים בתעייה גמורה. 55 אמרו, האם דבר אמת תביא לנו, או שמא רק משתעשע הנך? 56 אמר חלילה ! הן ריבונכם הוא ריבון השמים והארץ אשר אותם יצר, ועל זאת אעיד בפניכם. 57- נשבעתי באלוהים אם לא אערים על אליליכם לאחר שתסתלקו. 58 אז ניפצם לרסיסים, זולת מנהיגם , למען ישובו אליו . 59 אמרו ( בני עמו ) מי עשה זאת לאלים אשר לנו? בבני העוולה הנו. 60 ואמרו שמענו נער אחד מדבר בהם סרה, ושמו אברהם. 61 אמרו, הוציאוהו אל מול עיני האנשים, אולי יימצא בהם עד. 62 אמרו, אברהם, האתה עוללת זאת לאלים אשר לנו? 63 אמר, חלילה! מנהיגם זה, הוא אשר עשה זאת. שאלו-נא אותם, אם יואילו לענות לכם! 64 אז פנו זה אל זה ואמרו, אתם הנכם בני העוולה ! 65 אחר נבוכו ואמרו, הן ידעת כי לא יוכלו לדבר! 66 אמר, אם כך מדוע תעבדו אחרים מבלעדי אלוהים אשר לא יוכלו להועיל וגם לא להזיק? 67 קצתי בכם ובאלה אשר תעבדו מבלעדי אלוהים. האם לא תשכילו להבין? 68 אמרו, שרפוהו, ובעשותכם זאת תבואו לעזרת אליכם .69 אמרנו, הו האש צנני את אברהם ושמרי על שלומו".

באחד מספרי "קִצָץ אלאָנבִיא" - "סיפורי הנביאים", מאת פרשן הקֻראן וההיסטוריון אבן כָת'יר, מסופר על עימות בין אברהם לבין מלך אותה ארץ (בבל) - עריץ ושמו נמרוד העימות בין אברהם לנמרוד נבע מכך, שאברהם היה הנתין היחיד בממלכה שסירב להודות באלוהותו של נמרוד והכריז על אמונתו באלוהים. משום כך, מנע נמרוד מאברהם מזון. אלוהים גמל לאברהם על נאמנותו ומילא את כליו במזון.

סיפור העימות בין אברהם לבין המלך מבוסס על פסוק 258 מסורת הפרה-2 בקֻראן:

"258 הלא ראית את האיש אשר התפלמס עם אברהם על אודות ריבונו וטען כי אלוהים העניק לו מלכות? אברהם אמר לו,ריבוני הוא המחיה והממית! אמר, אני מחיה וממית ! אמר אברהם, אלוהים מעלה את השמש ממזרח- העלה אתה אותה מן המערב ! אז נדהם הכופר. אלוהים לא ינחה את קהל בני העוולה."

הפסוק מספר, אם כן, על ניצחונו של אברהם, שבייש את מי שכפר בריבונות האל.

וכך כותב אבן כָת'יר בקִצָץ אָלְאָנבִּיאא':

"אחד העריצים עלי אדמות היה נמרוד בן כנעאן והוא ראה בעצמו אל. אנשים נהגו ללכת אליו ולקנות אצלו מזון וביניהם היה אברהם. כשעברו האנשים לפניו, נהג לשאול אותם: 'מי אלוהיכם?' והם היו עונים לו 'אתה.' פעם עבר אברהם לפניו. שאל אותו נמרוד: 'מי אלוהיך?' ענה לו אברהם: 'אלוהי זה אשר מחיה וממית.' אמר נמרוד: 'אני מחיה וממית'. 'אמר אברהם: 'אלוהי הוא זה אשר מעלה את השמש מהמזרח, הביאנה אתה מן המערב אם תוכל.' נדהם הכופר (כלומר, נמרוד) וסירב למכור לו מזון. חזר אברהם לביתו, ובדרכו עבר ליד ערימת עפר וחשב בליבו: 'אקח לבני ביתי ממנו ואולי כך ישמחו כשיראו אותי נכנס אליהם (עם סל מלא).' אברהם הניח את הסל בביתו ונרדם. אשתו ניגשה לסל, פתחה אותו והנה יש בו את הטוב ביותר. לקחה אותו ובישלה ממנו אוכל. כשהתעורר אברהם הגישה לו את האוכל. אברהם, שידע כי אין מזון בביתו, שאל: 'מניין זה?' אמרה אשתו: 'מהאוכל שהבאת!' אז הבין אברהם שאלוהים כלכל אותו. לכן שיבח והילל את אלוהים."

אברהם מכונה באסלאם "חָ'לִיל אָללה" - כלומר, ידידו של האל; זאת, משום שאלוהים הציל אותו מסכנות רבות והגן עליו מאויביו לאורך כל ימי חייו.

בספר בראשית בתנ"ך ובברית הישנה מסופר, שאלוהים ציווה על אברהם לעזוב את עיר הולדתו אור והבטיח לו להיות אב לעם גדול. עוד הבטיח לו אלוהים, לאחר שהגיע במצוותו לארץ כנען, כי הארץ הזו תהיה שייכת לצאצאיו.

בספר בראשית כתוב:

"וַיֹּאמֶר ה’ אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ. וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְך, וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ; וֶהְיֵה בְּרָכָה. וַאֲבָרְכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר; וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה." (בראשית יב, א-ג)

בבראשית רבה נאמר:

"תרח אבי אברהם יוצר פסלים היה. פעם אחת יצא לעיסוקיו והשאיר את אברהם למכור בחנותו במקומו. בא אדם, ביקש לקנות פסל, אמר לו אברהם: 'בן כמה אתה?' אמר לו: 'בן חמישים.' אמר לו: 'אוי לו לאדם שהוא בן חמישים והוא סוגד לחפץ בן יום אחד.' והיה מתבייש אותו אדם והולך לו.

פעם אחת באה אישה עם פנכה של סולת ואמרה לאברהם: 'הנה לך, תן את הסולת לפני הפסלים.'
קם אברהם, לקח מקל ושבר אותם ושם את המקל בידו של הפסל הגדול ביותר. כשהגיע תרח אביו שאל את אברהם: 'מי שבר את הפסלים?' אמר לו אברהם: 'האם אוכל להסתיר ממך את מה שאירע? ובכן, אישה אחת הביאה פנכת סולת ואמרה לי לתת אותה לפסלים. זה אמר: אני אוכל ראשון, וזה אמר: אני אוכל ראשון. לבסוף קם הגדול שבהם לקח את המקל ושבר את הפסלים האחרים.'

אמר לו תרח אביו: 'מה אתה משטה בי ? האם פסלים מסוגלים לכך'
אמר לו אברהם: ' ישמעו אוזניך את הדברים שאומר פיך!'
לקח תרח את אברהם ומסר אותו למלך נמרוד.
אמר לו המלך נמרוד: 'השתחווה לאש!'
אמר לו אברהם: 'אשתחווה לפני המים המכבים את האש.'
אמר לו נמרוד: 'אם כן השתחווה למים!'
אמר לו אברהם: 'אשתחווה לעננים המביאים את המים.'
אמר לו נמרוד: 'אם כן, השתחווה לעננים!'
אמר לו אברהם: 'אשתחווה אל הרוח שמביאה את העננים.'
אמר לו נמרוד: 'אם כן, השתחווה אל הרוח!'
אמר לו אברהם: 'אשתחווה אל האדם שמצליח לסבול את הרוח.'
אמר לו נמרוד: 'אתה משטה בי בעזרת המילים. אני משתחווה רק לאש. הריני משליך אותך אל האש ויבוא אלוהיך שאתה משתחוה לו ויצילך ממנה.'
ירד אברהם לכבשן האש וניצל."

הנצרות מתייחסת לדמותו של אברהם לא רק בספר בראשית, בברית הישנה, אלא גם בברית החדשה, הספר הקדוש לנוצרים. אברהם מוזכר בה כמופת למאמין בלא תנאי. נכונותו לציית לאל ולעמוד במבחנים קשים, כעזיבת בית אביו ולקיחת בנו לעקידה, מובאות כדוגמאות לעוצמת אמונתו.

באחת מאגרותיו המופיעה בברית החדשה, פאולוס מתייחס לברכה שאלוהים בירך בה את אברהם בספר בראשית פרק טו:

"ה וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה וַיֹּאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים אִם תּוּכַל, לִסְפֹּר אֹתָם; וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ."

פאולוס טוען, כי אברהם אינו רק אביהם של היהודים אלא אביהם של עמים רבים נוספים. מכיוון שבשורתו של ישוע מכוונת לכלל האנושות, כל בני האדם יכולים להצטרף לברית שכרת האל עם אברהם.

לחלקים נוספים מתוך הפרק:

כיצד החלו חיי האדם בעולם?
כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותאיזם? (חלק זה)
כיצד נוצרה קהילת המאמינים היהודית?
כיצד נוצרה קהילת המאמינים הנוצרית?
כיצד נוצרה קהילת המאמינים המוסלמית?אל האסופה לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : אל אחד ושלוש דתות3

ביבליוגרפיה:
כותר: כיצד נוצרה האמונה באל אחד - מונותאיזם?
שם  הספר: לחיות בארץ הקודש להכיר ולכבד : אל אחד ושלוש דתות
מחברים: שביט, יעקב (פרופ') ; מוסקוביץ, דפנה (ד"ר) ; סואעד, צאלח
תאריך: תשס"ה,2005
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. הספר הוא חלק מהתכנית "לחיות בארץ הקודש" שפותחה במטח בסיוע האיחוד האירופי.
2. כל הציטוטים מן הקֻרְאָן לקוחים מתוך הקֻרְאָן. תרגם מערבית: אורי רובין. 2005. © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור, תל-אביב ולמפה הוצאה לאור, תל-אביב.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך הפרק הראשון.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית