הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחוות לאומיות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הוקמו על ידי המשרד הארצישראלי על אדמות הקרן הקיימת בבן שמן, בחולדה ובכנרת, ובהן הוכשרו הפועלים להיות עובדים חקלאיים מיומנים. ובכל אחת מן החוות הללו פעלו מנהל ואַגרוֹנוֹם.

הצעירים והצעירות ששהו בחוות הלאומיות התארגנו באופן שיתופי – בקומונה. החיים בקומונה נוצרו בהשפעת הרעיונות המהפכניים של התקופה וגם מתוך ההבנה כי בכוחות משותפים קל יותר להתגבר על הקשיים. חברי הקומונה ניהלו קופה משותפת, מטבח משותף, ומכבסה משותפת. את העבודה החקלאית וניהול המשק החקלאי למדו מתוך עבודה בהדרכת האגרונום. הניסיון להקמת החוות הלאומיות נתקל בקשיים רבים בשל האקלים הקשה, מכת הקדחת, מעשי שוד של בדואים, עזיבת פועלים ויחסים מעורערים בין הפועלים לבין מנהל החווה.

קראו עוד:
סג'רה, הקולקטיב הראשון : מניה וילבושביץ


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חוות לאומיות
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית