הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגורדון, אהרון דוד (1856-1922)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אחד מחבורת המנהיגים של פועלי העלייה השנייה.

עלה מרוסיה לארץ ישראל ב-1904 בהיותו בן 48. למרות גילו המבוגר מרוב עולי העלייה השנייה, עבד בעבודה חקלאית בפתח תקווה, בראשון לציון ובכמה מושבות בגליל ובדגניה. הוא נהג להקשיב לעולים הצעירים שנהגו להתאסף סביבו ולעודד אותם בשעות משבר. א"ד גורדון טען כי זכותו המוסרית של העם היהודי על ארץ ישראל תֵירכש בעבודת כפיים. התנגד לעבודה הלא-יצרנית שאיפיינה את היהודים בגלות, והאמין שהשינוי שיחול בדמות עם העובד את אדמתו יהיה המַרְפֵּא לעם. הוא האמין שעבודת האדמה תיצור קשר בין העם לבין הארץ ותחולל את תיקון הפרט והעם כולו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: גורדון, אהרון דוד (1856-1922)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית