מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודיםקונוטציה


קונוטציה - connotation בלטינית: com - ביחד. notare - להבחין, לסמן. כלומר: לסמן ביחד או להבחין ביחד.
קונוטציה פירושה השתמעות נלווית, או משמעות נוספת על המשמעות המילונית-הראשונית של מלה (המשמעות המילונית-הראשונית נקראת דנוטציה).

למלה אחת יכולות להיות השתמעויות, כלומר קונוטציות, אחדות הנובעות מהאסוציאציות המשותפות של דוברי השפה. השתמעויות אלה עשויות להיות מטאפוריות או סמליות.

למשל, הפירוש המילוני הראשון למלה "שמש" הוא: הכוכב המרכזי והגדול של מערכת כוכבי הלכת, שביניהם נכלל גם כדור-הארץ (כך, פחות או יותר, במילון). אך למלה "שמש" קונוטציות אחדות הנובעות מתכונותיה ומשימושיה בשפה: חום, מקור חיים, אור, תקווה, מלכות, מרכזיות, להט (מסוכן), צבע כתום, מחזוריות (זריחה/שקיעה).

השירה עושה שימוש רב בתכונתן זו של המלים לשאת עמן קונוטציות המעשירות ומרחיבות את משמעות השיר.

מונחים קרובים:
אזכור
אסוציאציה
אלוזיה


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: קונוטציה
שם  התקליטור: שירים בתערוכה : דיאלוג בין שירה לאמנות פלסטית
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
הערות: 1. נהול מדעי ודידקטי: ד"ר פנינה שירב.
2. פיתוח וכתיבה: ד"ר פנינה שירב (מרכזת הצוות), מינה הוכברג, דבורה אמיר, נורית נתנאל.
3. כתיבת החומר באמנות: אבי כץ.
4. עריכה: לימור ויסמן.
5. ניהול מולטימדיה: אפרת טורג'מן.
6. תקליטור זה הוא פרי פיתוח משותף של שני הגופים הבאים: ת"ל- האגף לתוכניות לימודים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, התרבות והספורט ומטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית