הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהוועד הפועל הציוני
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


גוף האחראי לביצוע החלטות הקונגרס הציוני. הוא מנה בין 20 ל-25 איש, שנבחרו על ידי חברי הקונגרס הציוני.

חברי הוועד הפועל הציוני בחרו בוועד הפועל המצומצם ובו שבעה חברים, והוא שימש מרכז ההנהלה הציונית.
ועד זה היה גם אחראי לכל המגעים והפעולות השוטפות של ההסתדרות הציונית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: הוועד הפועל הציוני
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית