עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים


תקציר
הסגנון נוגע לכלל המרכיבים הקשורים לעיצוב הלשוני של שיר: אוצר המלים, הטון, התחביר, סוג הדימויים וכדומה.סגנון


הסגנון נוגע לכלל המרכיבים הקשורים לעיצוב הלשוני של שיר: אוצר המלים, הטון, התחביר, סוג הדימויים וכדומה. אפשר לדבר על סגנון חגיגי או נמלץ, ולעומתו אפשר לדבר על סגנון פשוט ודיבורי. אפשר לדבר על סגנון נרגש לעומת מאופק, על סגנון מלוטש לעומת 'זרוק' וכד'. על אף שהמושג עצמו הוא כוללני למדי, נראה שלרובנו יש יכולת להבחין בין סגנונות רבים, לפחות בשפת אמנו. למעשה, גם בכתיבה וגם בדיבור אנחנו בוחרים, במודע או שלא-במודע, בסגנון המתאים לנושא, להזדמנות המסוימת, לנמענים וכו'.

כאשר מדברים על סגנון יוצרים בעצם הבחנה בין האופן המיוחד שבו נכתב השיר לבין תוכנו. הבחנה כזאת היא במידה רבה מלאכותית, שהרי התוכן והסגנון קשורים וארוגים זה בזה.

בכל זאת ניתן לנסות ולבודד את המרכיבים הסגנוניים של השיר ולהתמקד בהם.

בעבר (למשל בשירת ספרד בימי הביניים) נטו לראות בסגנון תוספת מכנית לתוכן או לרעיון של השיר - 'לבוש' או 'קישוט' שלו. אך החל מהתקופה הרומנטית ואילך נוטים לראות בסגנון חלק אורגני-מהותי של השיר, חלק בלתי נפרד מהשלם.

הסגנון הוא תוצר משולב של שני מרכיבים מרכזיים - לשונו של המשורר כיוצר אינדיבידואלי והקונוונציות הרווחות בתקופתו. (בעבר ייחסו גם לנושא היצירה, או לז'אנר שלה, משקל רב בקביעת הסגנון הראוי.) באופן כללי ניתן אפוא לדבר על סגנון של תקופה, ובהקשר זה על סגנונו של יוצר זה או אחר באותה תקופה. עם זאת צריך לזכור שבכל תקופה יש קשת של סגנונות זה בצד זה.

אחד הרכיבים הבולטים של הסגנון הוא, כאמור, אוצר המלים. האם מלות השיר, כשהן מצטרפות זו לזו יוצרות שפה גבוהה או נמוכה, מליצית או דיבורית?
גם עניין זה מושפע מהתקופה שבה נכתב השיר ומבחירתו האישית של יוצרו.

המונח סגנון הוא 'פתוח', ונעשה בו שימוש נרחב בתחומי חיים רבים. אנחנו מדברים, למשל, על סגנון לבוש או על סגנון חשיבה. באמנות החזותית המונח קשור בדרכי העיצוב . לפי אחת ההגדרות, הסגנון הוא קודם כל "מערכת של צורות בעלת איכות והבעות משמעותיות, בעזרתן נראות לעין אישיותו של האמן ותפיסתה הכוללת של הקבוצה... זהו היסוד המשותף, שלעומתו ניתן למדוד חידושים ולקבוע את ייחודן של יצירות מסויימות." (מאיר שפירו)

ביבליוגרפיה:
כותר: סגנון
שם  התקליטור: שירים בתערוכה : דיאלוג בין שירה לאמנות פלסטית
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
הערות: 1. נהול מדעי ודידקטי: ד"ר פנינה שירב.
2. פיתוח וכתיבה: ד"ר פנינה שירב (מרכזת הצוות), מינה הוכברג, דבורה אמיר, נורית נתנאל.
3. כתיבת החומר באמנות: אבי כץ.
4. עריכה: לימור ויסמן.
5. ניהול מולטימדיה: אפרת טורג'מן.
6. תקליטור זה הוא פרי פיתוח משותף של שני הגופים הבאים: ת"ל- האגף לתוכניות לימודים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, התרבות והספורט ומטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית