הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדירינג, אויגן (1921 - 1833)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פילוסוף וכלכלן גרמני.
בספרו "השאלה היהודית כשאלה גזעית, אתנית ותרבותית", שיצא לאור בגרמניה ב-1881, טען כי היהודים מסַכּנים את העמים שבתוכם הם יושבים, וכדי לצמצם את השפעתם על חיי המדינה והחברה יש לשלול מהם את הזכויות שהוענקו להם במסגרת האמנציפציה.

הוא גם הציע להגביל את השתלבות היהודים במשרות ממשלתיות ולאסור עליהם נישואי תערובת.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: דירינג, אויגן (1921 - 1833)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית