הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > ביולוגיה > בעלי חיים > בעלי חוליות > עופותעמוד הבית > ישראל (חדש) > נוף וטבע > בעלי חיים > בעלי חוליות > עופות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקציר
מידע כללי על הביולוגיה והאקולוגיה של האנפה האפורה.אנפה אפורה
מחבר: ד"ר נח רוטרי


האנפה האפורה נמנית על משפחת האנפתיים. שמה ניתן לה משום שגופה אפור ברובו.
האנפה האפורה היא השכיחה מכל האנפות ותפוצתה היא הרחבה ביותר. היא מסתגלת בקלות לתנאי הסביבה ומסוגלת להתקיים בתנאי אקלים רבים.
אוכלוסיית האנפות האפורות במערב אירופה היא יציבה, בעוד אוכלוסיית האנפות האפורה של צפון ומזרח אירופה נודדת בסתיו וחורפת באגן הים התיכון ובאפריקה הטרופית.
האנפה האפורה פעילה ביום וניזונה בעיקר מדגים, מדו-חיים ומסרטנים. בדרך כלל היא צדה דגים השוחים סמוך לפני המים. במרבית שעות היום עומדת האנפה במקום, ללא תנועה.

בדרך כלל מתקבצות אנפות בלהקות וניתן לראות אותן מתקבצות באזורי הציד והמנוחה שלהן. לקראת ערב עוזבות האנפות את אתרי הצייד שלהן ועפות אל אתרי הלינה. הן מגיעות ליעדן בגלישה ברגליים שמוטות, בצוואר מתוח ובתמרון אירובטי הן בוחרות מקום מתאים לנחות בו.
מקומות הקינון נשמרים על פי רוב לפרקי זמן ארוכים, וידועות מושבות קינון שהתקיימו ברציפות במשך מאות שנים.
הפרט המבוגר ביותר שנמצא היה כבן 25 שנה.
קיומה של האנפה האפורה נמצא כיום בסיכון בגלל זיהום המים במקומות מחייתה ובשל תהליכי ייבוש הביצות, ניקוז הנחלים וכריתת העצים במושבות קינונה.

ביבליוגרפיה:
כותר: אנפה אפורה
שם  התקליטור: האנציקלופדיה של עולם החי
מחבר: רוטרי, נח (ד"ר)
תאריך: 2000
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית