הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודיםשורה (טור)


קוראים מזהים טקסט כשיר כבר במבט ראשון, על-פי האופן שבו הוא 'מונח' על הדף. כלומר, על-פי השורות, שבדרך כלל אינן מגיעות למלוא רחבו של הדף. זהו ההבדל החזותי הבולט ביותר בין שירה לפרוזה.

אך שורות השיר אינן רק יחידות 'חזותיות' המארגנות את צורת השיר; לעתים קרובות, במיוחד עד לשנות ה-50, הן מהוות יחידות קצביות, שבסיומן גם מתארגנת מתכונת החריזה.

שורות השיר הקצרות ממחישות גם את התמציתיות והאינטנסיביות של השפה. כל שורה בודדת בשיר דורשת מן הקורא תשומת לב רבה, גם אם אין היא בהכרח יחידת תוכן כשלעצמה. יש שירים רבים, בעיקר בשירה המודרנית, הבנויים משורות באורך משתנה, ללא סדירות קצבית ברורה, ולעתים קרובות גם ללא חריזה. שירים כאלה מתקרבים, במידה כזאת או אחרת, למקצב של דיבור רגיל. בשירה 'חופשית' מעין זאת אפשר לראות באורכן המשתנה של השורות מעין הוראות ביצוע לקריאה - ובעידן הרדיו והוידאוקליפיים אולי אפילו גם להלחנה ולהסרטה. זוהי דרך טובה להשאיר לקוראים 'הוראות ביצוע', המורות איך אמור השיר להישמע כפי ש'שמע' אותו המשורר בהיכתבו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון ספרות
ביבליוגרפיה:
כותר: שורה (טור)
שם  התקליטור: שירים בתערוכה : דיאלוג בין שירה לאמנות פלסטית
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
הערות: 1. נהול מדעי ודידקטי: ד"ר פנינה שירב.
2. פיתוח וכתיבה: ד"ר פנינה שירב (מרכזת הצוות), מינה הוכברג, דבורה אמיר, נורית נתנאל.
3. כתיבת החומר באמנות: אבי כץ.
4. עריכה: לימור ויסמן.
5. ניהול מולטימדיה: אפרת טורג'מן.
6. תקליטור זה הוא פרי פיתוח משותף של שני הגופים הבאים: ת"ל- האגף לתוכניות לימודים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, התרבות והספורט ומטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית