עמוד הבית > מדעי הרוח > ספרות ושירה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים


תקציר
האירוניה היא דרך לבטא דברים באופן דו-משמעי. אמירה הנשמעת לכאורה פשוטה, אך מבין מלותיה מציץ רמז להיפוכו של הנאמר בגלוי.אירוניה


האירוניה היא דרך לבטא דברים באופן דו-משמעי. אמירה הנשמעת לכאורה פשוטה, אך מבין מלותיה מציץ רמז להיפוכו של הנאמר בגלוי, היא אמירה אירונית. יסוד האירוניה הוא, אם כן, בהיתממות, המתגלה כמסווה.

הדובר האירוני מודע תמיד למשמעות הכפולה של דבריו, אך בקרב הקוראים (או הנמענים) יש המבינים את האמירה כפשוטה (על פי רוב הבנה מוטעית), ויש התופסים שכל כוונתה של האמירה היא לדבר אחר.

בדרך כלל אירוניה נובעת מעמדתו של המחבר או הדובר כלפי נורמות וערכים. במאה ה-20, תקופה שבה לערכים רבים מעמד פלורליסטי (המאופיין בריבוי עמדות ודעות) ויחסי, תפקידה של האירוניה בשירה, ובאמנות בכלל, הוא גדול.

לא תמיד מופנית האירוניה כלפי חוץ, או כלפי אחרים. לפעמים הדובר מפנה אותה כלפי עצמו - זוהי אירוניה עצמית.

מבחינים בין אירוניה לשונית (כאמצעי סגנוני, רטורי) לבין אירוניה של סיטואציה או אירוניה דרמטית (שביטויה בעלילה). כאשר מדובר בשירה - מתכוונים בעיקר לאירוניה לשונית. אך לעתים מוצאים בשיר גם יסודות של אירוניה דרמטית (האופיינית יותר לדרמה ולסיפורת) והיא נובעת מהפער בין מה שיודעים המספר והקוראים לבין מה שיודעות הנפשות הפועלות.

ביבליוגרפיה:
כותר: אירוניה
שם  התקליטור: שירים בתערוכה : דיאלוג בין שירה לאמנות פלסטית
תאריך: 1999
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
הערות: 1. נהול מדעי ודידקטי: ד"ר פנינה שירב.
2. פיתוח וכתיבה: ד"ר פנינה שירב (מרכזת הצוות), מינה הוכברג, דבורה אמיר, נורית נתנאל.
3. כתיבת החומר באמנות: אבי כץ.
4. עריכה: לימור ויסמן.
5. ניהול מולטימדיה: אפרת טורג'מן.
6. תקליטור זה הוא פרי פיתוח משותף של שני הגופים הבאים: ת"ל- האגף לתוכניות לימודים, המינהל הפדגוגי, משרד החינוך, התרבות והספורט ומטח- המרכז לטכנולוגיה חינוכית. 
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית