מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהתמרה
מחברת: אופירה גל


תהליך שבו הסלע משתנה עקב היחשפות לתנאים שונים מאלה שבהם הוא נוצר, למשל בתגובה ללחצים ולטמפרטורות גבוהות בעומק הקרום של כדור הארץ. בלועזית: מטמורפיזם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: התמרה
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית