מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכתש
מחברת: אופירה גל


עמק המוקף קירות זקופים, אשר ניקוזו נעשה על-ידי נחל אחד.

המכתשים בנגב נוצרו כתוצאה מבליה וסחיפה שהחלו בשיאי הקמרים הא-סימטריים. תחילה הוסרה שכבת הסלע העליונה שהייתה עשויה מסלעים קשים, ואחר-כך נסחפו השכבות התחתונות, הרכות יותר. המכתשים הם תופעה מיוחדת לנופי הנגב, והם אינם קיימים במקומות אחרים בעולם. בנגב קיימים חמישה מכתשים, שהגדול מביניהם הוא מכתש רמון. המכתשים האחרים הם מכתש חצרה, מכתש חתירה, הר עריף (עריף א-נאקה) ומכתש תמנע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: מכתש
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית