מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקמר בלתי סימטרי
מחברת: אופירה גל


קמט שמדרונותיו נטויים כלפי מטה בזוויות שונות: המדרון בצד אחד של הקמט תלול יותר מהמדרון בצדו השני.

בנגב ישנם מספר קמרים בלתי סימטריים. בדרך כלל מדרונותיהם הצפון-מערביים נטויים בשיפוע מתון, ואילו מדרונותיהם הדרום-מזרחיים תלולים מאוד. המכתשים נוצרו בשיא קמרים כאלה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון גיאוגרפיה
ביבליוגרפיה:
כותר: קמר בלתי סימטרי
שם  התקליטור: אל הנגב
מחברת: גל, אופירה
עורכת התקליטור: דיצ'ק, דגנית
תאריך: 1998
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. סביבת הלמידה אל הנגב היא פרי שיתוף פעולה בין מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית לבין אלבטרוס- צילום אוויר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית