הסדרי נגישות

חיים יהודיים בשנים 1939-1945


לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ילדים בשואה

ערכים אנציקלופדיים

ילדי טהרן
עליית הנוער
פרנק, אנה (1945-1929)
קורצ'ק, ינוש ( 1878/9 - 1942)
קינדר-טרנספורט
רודאשבסקי יצחק

תצלומים

אשה וילדה עולות לרכבת גירוש, תראס (Thrace), יוון
הבובה זוז'יה, של זושיה זייצ'יק מגטו ורשה
הילדה היהודיה דוט ומצילתה ההולנדית מיפ
טלאי צהוב שחוייבה הילדה ורה באדר לשאת על בגדיה
יאנוש קורצ'ק עם יתומים מהמוסד אותו ניהל
ילד מרים ידיים בעת הוצאת יהודים מהבונקרים בזמן הכנעת המרד בוורשה, 1943
ילדי טהרן מגיעים לארץ בשנת 1944
ילדים יוצאים להברחה מפתח בחומת גטו ורשה
ילדים יושבים ברחוב ומקבצים נדבות, ורשה, פולין
כינור ששימש להעברת חומרי נפץ
כיתת ילדים עונדים טלאי צהוב, אמסטרדם, הולנד
משחק מונופול מגטו טרזין
נעל של ילד וכלי שחמט, שנמצאו בין חפצי הנרצחים, טרבלינקה, פולין
נתן דיאמנט עם בני משפחת ברונין בבלגיה, בשנת 1943
סיכה בצורת כרטיס לחם שנוצרה בגטו לודז'
שולחן ששימש כמקום מחבוא ברומא לפרננדו פצ'יפי'צ'י
שני ילדים בני שנתיים וחמש עם טלאי צהוב, גטו קובנה, ליטא
שני תלמידים יהודיים מושפלים בכיתתם

יומנים זכרונות ועדויות

מזיכרונותיהם של פרדריק ומנחם ריימס על החיים במחנה גירס
מזיכרונותיו של פרדריק ריימס על אנטישמיות בבית הספר
מזיכרונותיו של שלום אילתי על איסור הלידה בגטו קובנה
מזיכרונותיו של שלום אילתי על אקציית הילדים
מעדותה של דבורה ברגר על הרעב בגטו לודז'
מעדותה של לאה ניר גולדפדר על העברתה למשפחה נוצרית לכפר בהולנד ע"י המחתרת ההולנדית, 1942
מעדותה של לורה קודיש על ההחלטה לצרפה לקינדר- טרנספורט
מעדותה של לורה קודיש על רשמיה מאנגליה ומהמשפחה החדשה
מעדותו של דויד ברגמן על חגיגת בר-המצווה בקרון בדרך למחנה ריכוז
מעדותו של מיכאל אוריך על שנות ילדותו בגטו ורשה
מעדותו של צבי גולדגמר על מסתור בגורן בעזרת משפחה צ'כית
מעדותו של שמואל קנלר על ילדותו בשנות השלושים בגרמניה
מעדותן של רחל שיץ ואסתר קיכלמכר על כומר שהסתירן במנזר

מקורות רשמיים

לימודי תפירה וחייטות לילדים בגטו לודז'
נאום רומקובסקי בזמן גירוש הילדים מגטו לודז' – 4 בספטמבר 1942

מחקרים

מבצע ה"קינדרטרנספורט" להצלת ילדים יהודים באירופה
עליית הנוער ותנועות הנוער בגרמניה בשנות ה - 30'
רועים ופארובקים – הכפר, מקום מסתור לילדים

יצירות אמנות

האדם שהחזיר לי את אמונתי בחיים
ילדים לבדם

הקהילה

ערכים אנציקלופדיים

הנציגות הארצית של יהודי גרמניה
ועדי בתים
ועדי רבנים
יודנרט
רומקובסקי, מרדכי חיים (1877-1944)
תנועות הנוער היהודיות

תצלומים

הדלקת נרות חנוכה, ווסטרברוק, הולנד
התור לפני המטבח הציבורי בגטו, ורשה, פולין
חלוקת סוכריות לילדים בחנוכה בגטו לודז', בשנת 1941
צעירות בסצנה מתוך הצגה במחנה ווסטרבורק, הולנד, 1943
שמחת תורה בגטו לודז'
תפילה בגטו קרקוב

יומנים עדויות וזכרונות

מזיכרונותיו של דוד וודובינסקי על היודנרט בגטו ורשה
מעדותה של מרים בולה-לוי על הקמת היודסה-ראט ופעולתו בעת הגירושים, הולנד

מחקרים

אדם צ'רניאקוב - האיש בראי יומנו
בין הלם לתגובה : הציבור היהודי ומוסדותיו בעקבות פרעות נובמבר 1938
דמותם של ראשי היודנראט בשואה – מבט מתוך יומני התקופה
טיפולוגיה של היודנראטים במזרח-אירופה
תגובת הציבור היהודי בגרמניה לחוקי נירנברג

מקורות רשמיים

השניות שבתפקידי היודנראט בגטו ורשה
מבעיות חינוך בתנועת-נוער בגטו ורשה

לעמוד השער של מאגר המידע בנושא השואה

ביבליוגרפיה:
כותר: חיים יהודיים בשנים 1939-1945
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית