הסדרי נגישות

ר' יהודה החסיד - פרקים מסדרת גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי


שלושה פרקים מתוך הספר ר' יהודה החסיד מאת דן יוסף, בהוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
תוכן העניינים:
פרק ראשון: ר' היהודה החסיד לעומת דורו
פרק שני: 'ספר החסידים' - מהדורותיו ומבנהו
פרק שלישי: בין יהודים לגויים ב'ספר החסידים'
פרק רביעי: החזון החברתי: כת החסידים
פרק חמישי: חיי הדת כהכשרה לקידוש השם
פרק שישי: תורת התשובה של ר' יהודה החסיד

פרק שביעי: 'ספר הכבוד' ותורת "שערי החכמה"
פרק שמיני: תורת הריבוד בעולם האלוהות
פרק תשיעי: פירוש התפילות והתפילה המיסטית
פרק עשירי: הבורא והבריאה, הטבע והעל-טבעי
נספח: שבחי ר' יהודה החסיד
ביבליוגרפיה

פרק שלישי - בין יהודים לגויים ב'ספר החסידים'

בין יהודים לגויים ב'ספר החסידים' : מקדשי השם ומשומדים
בין יהודים לגויים ב'ספר החסידים' : חיים בתוך הסביבה הנוצרית
בין יהודים לגויים ב'ספר החסידים' : הגויים כדוגמה ומופת
בין יהודים לגויים ב'ספר החסידים' : הנהגה בשעת שמד

פרק חמישי - חיי הדת כהכשרה לקידוש השם

חיי הדת כהכשרה לקידוש השם : אתגר הספּיריטוּאליזיציה
חיי הדת כהכשרה לקידוש השם : "מת מצווה" – "מצווה הדומה למת"
חיי הדת כהכשרה לקידוש השם : על חסיד ועל חסידה
חיי הדת כהכשרה לקידוש השם : יצר הרע טוב לאדם
חיי הדת כהכשרה לקידוש השם : שלושת המתוודים: בין הלכה לשלמות דתית
חיי הדת כהכשרה לקידוש השם : קיום המצווֹת כעמידה בניסיון

פרק שישי - תורת התשובה של ר' יהודה החסיד

תורת התשובה של ר' יהודה החסיד : חיבורי התשובה ודרכי התשובה
תורת התשובה של ר' יהודה החסיד : וידוי וסיגופים
תורת התשובה של ר' יהודה החסיד : תשובת המשקל ובעיית ההשפעה הנוצרית
תורת התשובה של ר' יהודה החסיד : תשובת הרוצח בירושלים

ביבליוגרפיה:
כותר: ר' יהודה החסיד - פרקים מסדרת גדולי הרוח והיצירה בעם היהודי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית