הסדרי נגישות
קרן תל"יווטס, ג"פ (1817 - 1904) Watts, G.F
מחבר: צוות קרן תל"י


צייר ופסל אנגלי, יליד מרילבון.

ווטס התפרסם בחייו בשל עבודותיו האלגוריות. ציוריו נועדו ליצור חלק ממחזור סימבולי אפי, שבו הרגשות ושאיפות החיים יוצגו בשפת סמלים אוניברסלית. ווטס היה גם צייר פרוטרטים מוכשר. הושפע ממיכאלנגלו, מג'וטו ומרוזטי, ועבד במגוון רחב של סגנונות.


English painter and sculptor. Born in Marylebone, Watts became famous in his lifetime for his allegorical works, paintings that were intended to form part of an epic symbolic cycle, in which the emotions and aspirations of life would all be represented in a universal symbolic language. He was also a talented portrait painter. He was influenced by Michelangelo, Giotto and Rossetti, and worked in a great range of styles.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אמנות
ביבליוגרפיה:
כותר: ווטס, ג"פ (1817 - 1904) Watts, G.F
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית