הסדרי נגישות
קרן תל"ירותבורט, סמואל (1882 - 1971) Rothbort, Samuel
מחבר: צוות קרן תל"י


צייר ופסל אמריקני.

נולד ברוסיה הלבנה והיגר לארצות הברית ב-1904. אמן אוטודידקט, החל לגלף בחומרים מצויים כמו עצים סחופים, מעקים ועמודי גדר ישנים בשנות השפל הגדול. בסוף שנות ה-30 ובשנות ה-40 של המאה העשרים, החל לצייר 'ציורי זכרונות', שחזורים של חווייתיו כילד בגטאות, ביערות ובביצות של רוסיה הלבנה.


American painter and sculptor. Born in White Russia, he immigrated to America in 1904. A self-taught artist, he began carving during the Depression when he could not afford paint or canvas, using found materials, such as driftwood, rails, and old fence posts. In the late 1930's and 40's he began painting "memory paintings", recreations of his boyhood experiences of life in the ghettos and surrounding areas of the woodlands and marshes of White Russia.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אמנות
ביבליוגרפיה:
כותר: רותבורט, סמואל (1882 - 1971) Rothbort, Samuel
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית