הסדרי נגישות
קרן תל"יפרנקל, יצחק (1899 - 1891) Frankel, Yitzhak
מחבר: צוות קרן תל"י


צייר ישראלי יליד פולין.

ביקש להביא לאמנות הישראלית את רוחה של אסכולת פאריס - את החזרה לערכי הצבע הטהור ולמערכי קומפוזיציה שאינם תלויים בסיפור. הוא התנגד למגמות הארצישראליות. פרנקל הקים בשנת 1925 סטודיו בתל אביב, שרוב התלמידים בו היו חלוצים ביום וציירים לעת ערב, עובדה שייחדה אותם מאמנים אחרים בתקופתם. פרנקל עבד בצפת שנים רבות לפני ייסוד שכונת האמנים שם והתיישב בעיירה ב-1960.


Israeli painter. Born in the Ukraine, he emigrated to Palestine in 1919, but soon left to study art in Paris. On his return in 1925, Frankel opened a studio in Tel Aviv, where most of his students were pioneers by day and artists by night. He strove to bring the spirit of Parisian art to Palestine and championed the return to the principles of pure color and compositional arrangements, disconnected from any narrative, thus opposing the provincial trends of the Israeli art world. In 1960, he moved to Safed, bring about the establishment of its famed artist colony.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אמנות
ביבליוגרפיה:
כותר: פרנקל, יצחק (1899 - 1891) Frankel, Yitzhak
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית