הסדרי נגישות
קרן תל"יאוטרה, האנס (1888 - 1967) Autere, Hannes
מחבר: צוות קרן תל"י


פסל פיני עממי.

הנושאים העיקריים ביצירתו הם חיי העם ודמויות דתיות. היצירות מבטאות הן את חוש ההומור של הפסל והן הרוחניות שלו. לפסלי העץ שהוא יוצר אופי נאיבי השאוב לרוב ממקורות פיניים עממיים. אוטרה מנצל את המשחק בין אור וצל באמצעות טכניקה מיוחדת המעניקה לעבודותיו רגישות מיוחדת ופרשנות מתוחכמת.


Finnish folk sculptor. His subjects are the Finnish people's everyday toil and leisure and religious themes. The works express both the sculptor's sense of comedy and his personal spirituality. His wooden figures have a naivistic nature and are often based on Finnish legendary materials . Autere used the light and shade created by the technique to infuse his work with expression.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אמנות
ביבליוגרפיה:
כותר: אוטרה, האנס (1888 - 1967) Autere, Hannes
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית