הסדרי נגישות
קרן תל"יכץ, ריימונד ( 1974-1895) Katz, Raymond
מחבר: צוות קרן תל"י


צייר קירות ומאייר אמריקאי.

נולד בהונגריה והיגר לארצות הברית ב-1909. הושפע, כמו יוצרים יהודים אחרים שעסקו בנושאים מקראיים, מאבל פן. בתחילת דרכו החל כץ לחקור את האפשרויות האמנותיות הגלומות באותיות ה-א"ב. הוא פיתח אינטרפרטציות אסטתיות ופילוסופיות לכל אות. ביצירותיו מנצל כץ את אפקט הצל הנוצר בחיתוכי העץ כדי להעצים את האווירה הנסית - כמו לדוגמה בביצירה 'הסנה הבוער'. 


Hungarian\American muralist, illustrator and modernist painter. Katz was born in Hungary and emigrated to the United States in 1909. Katz had a career primarily in Chicago and is especially known for paintings with Jewish themes and narrative American scene works. While still in the beginning of his career, Katz started studying the artistic possibilities hidden in the Hebrew alphabet and he developed esthetic interpretations and philosophies for each letter. He used the shadow effect created by the medium of woodcutting in order to magnify the miraculous aura.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אמנות
ביבליוגרפיה:
כותר: כץ, ריימונד ( 1974-1895) Katz, Raymond
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית