הסדרי נגישות
קרן תל"יטיסו, ג'יימס (1902-1836) Tissot, James
מחבר: צוות קרן תל"י


צייר ואמן תחריטים צרפתי.

נולד בצרפת ונמלט ללונדון לאחר המלחמה הפרנקו-פרוסית. שם צייר טיסו תמונות מחיי החברה הגבוהה. עשרים שנותיו האחרונות, שאותן עשה בארץ ישראל ובצרפת, הוקדשו לציור תמונות דתיות. ציורי התנ"ך שלו מתאפיינים בניסיון לשקף את מציאות המזרח הקדום על פי ההווי שראה במסעותיו. בכך נבדלות יצירותיו מהטיפול בדמויות קדושות שהיה נפוץ עד תקופתו.  


French painter and engraver. Born in France, Tissot fled to London after the Franco-Prussian war, where he painted the life of the upper class. His last 20 years, which he spent in Palestine and France, were dedicated to religious paintings. In his biblical paintings, Tissot sought to reflect the material reality of the ancient Near East, in accordance with the realia that he experienced during his travels in the area. In this, his artwork is very different from the idealized and unrealistic treatment of religious subjects common until his time.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אמנות
ביבליוגרפיה:
כותר: טיסו, ג'יימס (1902-1836) Tissot, James
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית