על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים מתוך ספר  לא לבדד ישכון : ישראל ושכניו בימי הבית הראשון

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
מקומה הגיאו-פוליטי של כנען : ארץ ישראל בסהר הפורה
 

מילות המפתח: מזרח קדום, כנען
המיקום הגיאוגרפי של ארץ כנען השפיע במידה רבה על ההיסטוריה שלה. ארץ כנען היא חוליית הקישור בין שני מרכזי תרבות גדולים: מסופוטמיה ומצרים, לכן הייתה לה חשיבות רבה גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה אסטרטגית. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
ייחודו של החוק המקראי : צפיית מצבים עתידיים
 

מילות המפתח: שמיטת כספים, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
ייחודו של החוק המקראי מודגם בהשוואה בין חוק שמיטת הכספים המקראי לבין ה"מישרום" המסופוטמי. שמיטת הכספים מתקימת בזמן קבוע מכוחו של ציווי אלוהי בעוד ה"מישרום" נקבע על ידי המלך על פי רצונו והצרכים הכלכלים של הממלכה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
ייחודו של מעמד הר סיני
 

מילות המפתח: מעמד הר סיני, משפט המקרא, משפט המזרח הקדום
מעמד הר סיני הוא נקודת מפתח להבנת החוק המקראי. המעמד מבטא את התפיסה שהאל הוא המחוקק. ייחודה של תפיסה זו ומשמעותה מתחדדת בהשוואה לחוקי המזרח הקדום בהם המחוקק הוא המלך. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
ארבעת סוגי המקורות ההיסטוריים הקדומים
ארבעת סוגי המקורות ההיסטוריים הקדומים
 

מילות המפתח: היסטוריוגרפיה מקראית, תעודות היסטוריות
בעולם העתיק היו קימות ארבע דרכים לכתיבה היסטורית: אנאלים, כתובות סיכום או כתובות ראווה, כרוניקות ותבליטים וציורי קיר. דף המידע עוסק בדרכים אלו ובהשוואה לכתיבה המקראית. מההשוואה עולה כי יחודה של הכתיבה ההיסטורית המקראית הוא בכך שהיא עוסקת בעם ולא במלך, וכן בתפיסה הדתית שמבוטאת בה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
חוק החרם
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תנ"ך. דברים, חוק החרם
חוק החרם בדברים מצווה להשמיד את עמי כנען בעת כיבוש הארץ. מהי תפישת העולם העומדת מאחורי חוק זה? האם יש מקבילות בתרבויות הסביבה ל"חרם"? האם קוים החוק במציאות? כיצד התמודדו עם פרשנות החוק בתקופה שלאחר המקרא? המאמר דן בשאלות אלו ועוד תוך עיון במקורות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
חוקי התורה וחוקי המזרח הקדום
 

מילות המפתח: משפט המקרא, חוקי חמורבי, משפט המזרח הקדום
יש דמיון בין חוקי התורה לחוקי בבליים. יש דמיון מפתיע בין חוקים המופיעים במשנה ובתלמוד לבין חוקים בבליים. מה ניתן ללמוד מתופעה זו על היוצרותו של החוק הישראלי?  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
החוק הישראלי הקדום : המשפט המקובל לפני מעמד הר סיני
 

מילות המפתח: משפט המקרא, תקופת האבות
מה הייתה המציאות המשפטית לפני שניתנו חוקי התורה? מהסיפורים שבספר בראשית ניתן ללמוד על המשפט שנהג לפני מעמד הר סיני. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המזכירות הפדגוגית האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. המרכז להוראת מדעי היהדות. המכון למדעי היהדות
נישואים לנשים נכריות
 

מילות המפתח: דת המקרא, נשים במקרא
סוגיית נישואים עם נשים נוכריות העסיקה את החברה היהודית גם בימי הבית הראשון וגם בימי הבית השני. המקרא שנוצר בתקופה זו משקף דעות שונות בסוגייה. המאמר דן בכתובים מקראיים שונים ומנתח את השקפתם לגבי נישואים עם נשים נוכריות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: 2000 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.