על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  אמנון ותמר (דמויות תנכיות)

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
נמצאו: 6 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
אמנון ותמר
 

מילות המפתח: אמנון ותמר (דמויות תנכיות)
אמנון הוא בנו בכורו של דוד המלך, שנולד בחברון לאחינועם היזרעאלית (שמואל ב, ג' 2). תמר הייתה בתו של דוד מאישה אחרת (מעכה, בת תלמי מלך גשור).  /למידע מלא...


קהל יעד: כולם שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
כרמל
על שתי כותנות פסים
 

מילות המפתח: יוסף (בן יעקב), אמנון ותמר (דמויות תנכיות)
המחבר המקראי משתמש בתיאור כותנות הפסים בשני סיפורים: סיפור יוסף ואחיו (בראשית ל"ז)  וסיפור אונס תמר (שמואל ב י"ג) . המאמר מביא גישות שונות בשאלה מהי כתונת הפסים ומצביע על המסר המקראי בקשר בין הסיפורים: הסרת הבגד וקריעתו  בשני הסיפורים מדגישים את מצבם האומלל של בעלי הכתונת. הכותנות שהיו כנראה בגד מיוחד מאד אינן מצליחות להגן על לובשן, אפילו לא מפני אחים בשר ודם.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: תשס"ח, 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בר-אפרת, שמעון
פרק שישי : סיפור אמנון ותמר
 

מילות המפתח: תנ"ך כספרות, אמנון ותמר (דמויות תנכיות)
הפרק האחרון של הספר מביא ניתוח מלא של סיפור אמנון ותמר (שמואל ב' י"ג ) תוך צירוף כל ההיבטים, שנידונו בנפרד בפרקים הקודמים (העלילה, הדמויות, המספר, המרחב, הזמן ועוד) . דרכי העיון בסיפור זה יתאימו גם לניתוח רוב סיפורי המקרא האחרים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
אונס ורצח במשפחה
 

מילות המפתח: חטא, אמנון ותמר (דמויות תנכיות), אבשלום (בן דוד)
בפרשת אונס תמר על ידי אמנון (שמואל ב י"ג) אמנון חוטא פעמים: גם באונס וגם בסירוב לשאת את תמר לאחר העונש. דוד על פי המקובל באותם הימים, היה אמור לשפוט בסוגיה, אך המנעותו מלעשות זאת גררה את הפרשיה הבאה - רצח אמנון על ידי אבשלום. /למידע מלא...


קהל יעד: יסודי, חטיבה תאריך: 2005 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
יד יצחק בן-צבי
אהבת אב לבניו - אהבה המקלקלת את השורה
 

מילות המפתח: דוד (המלך), שלמה (המלך), אמנון ותמר (דמויות תנכיות), אבשלום (בן דוד), אדוניהו (בן דוד)
המאמר דן בסיפור המקראי על ארבעת בניו של דוד: אמנון, אבשלום, אדניה ושלמה. הוא מנתח את המוטיבים של כל סיפור בהשוואה לסיפורים מקראיים אחרים, ומראה כיצד הציר המכוון את האירועים הוא אהבת דוד לבניו שפוגמת בתפקודו כמלך וכמחנך. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: תשנ"ו (1995) שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
על הפרק : כתב עת למורים לתנ"ך בבתי-הספר הכלליים
מדוע ביקש אמנון דווקא לביבות? - על הזיקה בין סיפור אמנון ותמר לשיר השירים
 

מילות המפתח: תנ"ך. שיר השירים, אמנון ותמר (דמויות תנכיות)
המאמר עומד על כך שמחבר סיפור אמנון ותמר משתמש באופן מכוון בביטויים מתוך שיר השירים. ההשוואה לשיר השירים מחדדת את ההבדל בין הסיפורים: שיר השירים הוא שיר של אהבת אמת. סיפור אמנון ותמר הוא העיוות של האהבה. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון תאריך: אוקטובר, 1998 שפה: עברית 

 
נמצאו: 6 פריטים בכל המאגר.