על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  יהדות וחברה

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר המשפט העברי
דחיית נפש מפני נפש : מקרי גבול על פי ההלכה : ג'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
דיון בבעייה :  מסירת יחיד כדי להציל את הרבים.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר המשפט העברי
דחיית נפש מפני נפש : מקרי גבול על פי ההלכה : ב'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
דיון בבעייה :  אם נתפס יחיד, האם מותר לצד שלישי לנסות לשחררו אם בכך יובא בהכרח אחר תחתיו בתפיסה, והאם מותר לאותו אדם שנתפס לנסות ולהשתחרר בנסיבות אלו.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה העברית בירושלים. המכון לחקר המשפט העברי
דחיית נפש מפני נפש : מקרי גבול על פי ההלכה : א'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
דיון בבעייה : יחיד המציל את עצמו על חשבון חברו וצד שלישי שעליו להחליט מי מבין שניים או יותר עליו להציל. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: 2006 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
"אלו ואלו דברי אלהים חיים" ב'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
מניתוח מקורות שונים, מחבר המאמר טוען כי יש להתריע כנגד שימוש בלתי מבוקר הנעשה ב'אלו ואלו דברי אלהים חיים'. יש לצמצם את הכלל הזה למה שהוא באמת: הכרה בזכותו של בן קבוצה אחר, הלומד מתוך כוונה טובה ולשם שמים, לטעון כי הלימוד הביאו למסקנה אחרת. מסקנתו שלו אינה נכונה פחות משלי, אבל כשנגיע להכרעה כיצד לנהוג – יצטרכו כולם לציית למי שבידו הופקדה ההחלטה המחייבת.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"א - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
ישראל. משרד החינוך. המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער
"אלו ואלו דברי אלהים חיים" א'
 

מילות המפתח: יהדות וחברה
מניתוח מקורות שונים, מחבר המאמר טוען כי יש להתריע כנגד שימוש בלתי מבוקר הנעשה ב'אלו ואלו דברי אלהים חיים'. יש לצמצם את הכלל הזה למה שהוא באמת: הכרה בזכותו של בן קבוצה אחר, הלומד מתוך כוונה טובה ולשם שמים, לטעון כי הלימוד הביאו למסקנה אחרת. מסקנתו שלו אינה נכונה פחות משלי, אבל כשנגיע להכרעה כיצד לנהוג – יצטרכו כולם לציית למי שבידו הופקדה ההחלטה המחייבת.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשנ"א - תשס"ד שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
יד יצחק בן-צבי
החכמים והחברה הישראלית : הערכת מקומם של החכמים בחברה הישראלית
 

מילות המפתח: יהדות וחברה, חז"ל
מעמדם של החכמים למול הקהילה היה תופעה מורכבת: לעתים היה מעמדם משמעותי ומקיף, ולעתים היה מוגבל ושולי. ניתן לומר כי ככלל החכמים כקבוצה זכו להכרה כאישים רוחניים בחברה הישראלית, אך לא היה להם מעמד פוליטי רשמי.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
יד יצחק בן-צבי
החכמים והחברה הישראלית : תחומי חיכוך בין החכמים לעם
 

מילות המפתח: יהדות וחברה, חז"ל
גם אם חלו שינויים לטובה ביחס החכמים לעם-הארץ, נקודות החיכוך בין החכמים לחברה הישראלית בכללותה לא פסקו. מוקדי החיכוך העיקריים עם האוכלוסייה היהודית היו סביב לימוד התורה וקיום המצוות. יש להניח גם שחלק מאיבתו של העם כלפי החכמים נבע מן הזכויות המיוחדות שהוענקו להם או שדרשו לעצמם. ממורכבות היחסים הזו ניתן להסיק כי הנורמות של חכמי התלמוד לא היו זהות לאלה של רובה של החברה הישראלית.   /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
יד יצחק בן-צבי
החכמים והחברה הישראלית : החכמים ועמי הארץ
 

מילות המפתח: יהדות וחברה, חז"ל
בתחילת המאה השלישית שררה עוינות ההדית בין החכמים ובין "עמי הארץ", שככל הנראה היו לחלק ניכר של החברה הישראלית באותה תקופה. בטקסט נטען כי עמי-הארץ לא היו מנוכרים לגמרי למסורת היהודית, אלא רק שדרכיהם והתנהגותם הכעיסו את החכמים. עוד עולה כי לקראת אמצע המאה השלישית התאזן במידה רבה היחס לעם-הארץ, ואף חל בו שיפור.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון ומעלה תאריך: תשמ"ו שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 13 פריטים בכל המאגר.