על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > פריטים של מילת המפתח  שלטון מקומי

עמוד הבית (25)
מדעי החברה (4)
מדעי הרוח (1)
מדינת ישראל (36)
יהדות ועם ישראל (23)
מדעים (33)
מדעי כדור-הארץ והיקום (30)
טכנולוגיה ומוצרים (61)
מתמטיקה וסטטיסטיקה (48)
אמנויות (29)
אחר (6)
ישראל (חדש) (3)
1 - 2 דפים
נמצאו: 12 פריטים בכל המאגר.
שמע
[0]
וידיאו
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
מרכז השלטון המקומי בישראל
 

מילות המפתח: שלטון מקומי
ארגון המאגד את כל הרשויות המקומיות בישראל, כולל הערביות, הדרוזיות והצ'רקסיות, וכולל העיריות הגדולות (ירושלים, חיפה ותל אביב. וללא המועצות האזוריות). מטרתו של מרכז השלטון המקומי היא לקדם את האינטרסים של הרשויות המקומיות מול הממשלה, הכנסת וגופים גדולים כגון ההסתדרות, אף כי אין לו מעמד על פי חוק.  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
רשות מקומית
 

מילות המפתח: שלטון מקומי
גוף המנהל יישוב כלשהו או קבוצת יישובים, מייצג את ענייני התושבים אצל השלטון המרכזי ומשמש נציג השלטון המרכזי אצל התושבים: עירייה, מועצה מקומית, מועצה אזורית. /למידע מלא...


קהל יעד: כולם תאריך: 1997-2003 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
גשר מפעלים חינוכיים
ערבים אזרחי ישראל - השלטון המקומי
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שלטון מקומי
על השלטון המקומי של ערביי ישראל- הגוף השלטוני הייצוגי והניהולי של המגזר הערבי, ששולט בכל תחומי החיים (חברה, כלכלה ופוליטיקה מקומית וארצית).  /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בשער
משפט השלטון המקומי ואי צדק חברתי
 

מילות המפתח: כלכלה, שלטון מקומי, גירעון תקציבי
במאמר זה מוצגת טענה כי המשבר העמוק אליו נקלעו מרבית הרשויות המקומיות, הוא מורכב מאוד. לטענת הכותב, הגורמים הבסיסיים למשבר הם מבניים ואידיאולוגיים ומעורבים בהם היבטים היסטוריים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים.  /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בשער
השלטון המקומי כשלטון דמוקרטי : מבט אחר
 

מילות המפתח: דמוקרטיה, שלטון מקומי
המאמר מספק מידע על השלטון המקומי, תפקידיו, פעילויותיו, תקציבו וסמכויותיו במסגרת האחריות הציבורית של גוף זה לאזרחים. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
בשער
השלטון המקומי הערבי : דילמות ואתגרים
 

מילות המפתח: ערבים בישראל, שלטון מקומי
המאמר מציג  את חלק ממאפייני השלטון המקומי הערבי בישראל, את הסיבות והביטויים של הפערים ואי-השוויון בין הרשויות הערביות ליהודיות. כמו כן, מוצגות מספר דילמות ואתגרים העומדים בפני השלטון המקומי הערבי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון, תיכון ומעלה שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
פרלמנט
שינויים במעמדו של השלטון המקומי
 

מילות המפתח: שלטון מקומי, רשויות השלטון
מאמר זה דן בשלטון המקומי בישראל. בתפקידי השלטון המקומי וסמכויותיו, ביחסיו עם השלטון המרכזי וביחודו של השלטון המקומי במגזר הערבי. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון תאריך: , 2008 שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
האוניברסיטה הפתוחה
שלטון מרכזי ושלטון מקומי: פסיפס מגוון של יחסים
 

מילות המפתח: שלטון מקומי, רשויות השלטון
מאמר זה דן ביחסים המורכבים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי בישראל. הכותבת בוחנת את מידת האוטונומיות של השלטון המקומי ואת ההשלכות של יחסיו עם השלטון המרכזי. /למידע מלא...


קהל יעד: תיכון ומעלה תאריך: 2002-2005 שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 12 פריטים בכל המאגר.
Thumbnails by: pagepeeker.com