על הספריה
כתבו אלינו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית הספרייה הוירטואלית עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > כתיבה

כתיבה (11)
1 - 2 דפים
נמצאו: 11 פריטים בנושא זה.
תמונה
[0]
ערך לקסיקוני
[0]
שמע
[0]
וידיאו
[0]
אתרים
[0]
 
הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : כתיבת טיעון
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, כתיבה
דף מידע זה מציג דגם לכתיבת טיעון. הטיעון משמש להצגת עמדה או דעה ולביסוסה. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : מבנה המכתב
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, מכתבים
המכתב הוא סוגה בעלת מאפיינים משותפים בצורה ובאמצעים הלשוניים. על סוגי המכתב השונים וחלקיו. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : יסודות מארגנים - כתיבה
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, כתיבה
דף מידע זה עוסק בכתיבה לפי יסודות מארגנים שונים, ותת סוגים של יסודות מארגנים כמו: בעד ונגד, בעיה ופתרון, היבטים. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : יסודות מארגנים - זיהוי
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, כתיבה
דך מידע זה עוסק בסוגים העיקריים של היסודות המארגנים את הטקסט: כלל ופרט, סיבה ותוצאה, השוואה וניגוד, התפתחות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : לשון המכתב
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, מכתבים
דף מידע זה עוסק בסוגת המכתב, ומפרט את המאפיינים הלשוניים של המכתב. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : טקסט הפעלה
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, כתיבה טכנית
דף מידע זה עוסק בטקסטים של הפעלה המכונים גם טקסטים של הוראות. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : טקסט שכנוע
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, כתיבה
טקסט השכנוע שהוא סוג של טקסט עיוני שמטרתו לשכנע. הכותב מביע בו את דעתו, רגשותיו, עמדתו (באופן גלוי או סמוי), והוא מנסה לשכנע את הקורא לקבל עמדה זו ואולי לפעול בהתאם. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

הגדרת חשיבות הפריט
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הבנה והבעה : טקסט ביקורת
 

מילות המפתח: הבעה בכתב, כתיבה
דף מידע זה עוסק בטקסט הביקורת, שהוא סוג של טקסט עיוני. בכתיבה ביקורתית יש הערכה ושיפוט. המוען מוסר את דעתו החיובית או השלילית על הנושא. /למידע מלא...


קהל יעד: חטיבה, תיכון שפה: עברית 

 
1 - 2 דפים
נמצאו: 11 פריטים בנושא זה.